Bensinstabilisator 250ml

Beskrivelse

Konserverer og beskytter drivstoffet mot aldring og oksidasjon. Forhindrer korrosjon i hele drivstoffsystemet. Garanterer en problemløs oppbevaring av bensindrevne 2-takts og 4-takts motorer når de ikke skal brukes over en lengre periode. Øker driftssikkerheten. Med langtidsvirkning.

Egnet for alle bensinmotorer – spesielt til forebyggende bruk. Testet med turbo og katalysator. Fyll opp i drivstoffet og etterdoser ved hver oppfylling av tanken. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen er tilstrekkelig for 5 liter drivstoff. Også egnet til permanent bruk i motorer som brukes sjelden.