Blyerstatning 250ml

Beskrivelse

Smører og beskytter ventilseteringer på motorer som opprinnelig trengte blyholdig drivstoff. Reduserer slitasjen på sylinderhodet og får dermed en optimal kompresjon. Forhindrer motorskader og øker driftssikkerheten.

For eldre bensinmotorer som ifølge produsentens angivelser opprinnelig måtte ha blyholdig bensin. Til forebyggende bruk. Testet med turbo og katalysator. Til direkte tilsetning i drivstofftanken. En 25 ml påfylling med doseringsbeholderen er tilstrekkelig for 25 l drivstoff. Til kontinuerlig bruk ved hver tankfylling.