Cera Tec 300ml

Beskrivelse

Keramikkbasert hightech-vern mot slitasjer, blandbar med alle handelsvanlige oljer. Cera Tec reduserer friksjon og slitasje ved hjelp av kjemisk og termisk ekstremt belastbare keramikkforbindelser. Forhindrer direkte metall-til-metall-kontakt og øker dermed aggregatenes levetid. Drivstofforbruket reduseres i bensin- og dieselmotorer, siden motoren går lettere.

Slitasjebeskyttelse for motorer, gir, pumper og kompressorer. Cera Tec tilsettes i oljen og er selvblandende. Tilstrekkelig til 5 l oljevolum. Med langtidsvirkning. Ikke egnet til bruk med våt kobling!