Frostbeskyttelse 1L

Varenummer: KJE / 640001
Category:
>

Beskrivelse

AdProLine® Frostbeskytter er et frostbeskyttende middel for trykk-luftsystemer, vannlåser, avløpsystemer osv. Kan også brukes som rengjørings- og løsemiddel. Det skal/kan ikke være fortynnet med vann.

Fare: Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.