Frostvæske Blå konsentrat 210L

Varenummer: KJE / 300210
Category:
>

Beskrivelse

AdProLine® Frostvæske Blå er en konsentrert kjølevæske for alle typer væskekjølte forbrenningsmotorer. Hindrer frost i motorer og inneholder inhibitorer som beskytter alle metaller, inkludert aluminium, mot korrosjon.

Egenskaper

AdProLine® Frostvæske Blå er basert på monoetylenglykol og en inhibitorpakke uten nitritter, aminer og fosfater. Kontroller frostvæskens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Frostvæske er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytingsprosess.

Spesifikasjoner
BS6580: 2010

Blandingsforhold: 

  • 50% tilsvarer -37°C
  • 40% tilsvarer -25°C
  • 33% tilsvarer -18°C

Teknisk spesifikasjon:

  • Farge                    Blå
  • Kokepunkt         >155°C
  • Flammepunkt   >110°C
  • Tetthet                 1,12

Datablad

Sikkerhetsdatablad