Girolje lekkasjestopp 50ml

Beskrivelse

Regenererer girtetninger av gummi og kunststoff som f.eks. akseltetningsringer. Beskytter koblinger mot å tilgrises av olje, og forhindrer utilstrekkelig smøring og girskader pga. for lavt oljenivå. Forhindrer miljøforurensende oljeflekker.

For manuell, tilleggs- og differensial girkasse. Innholdet er tilstrekkelig for inntil 1 L girolje. Ikke egnet for DSG-, automatisk/differensial girkasse samt motorhjul med kobling som løper i oljebad (våt kobling).