Glykol propylen 208L

kr13,051.00 Eks. mva.

Varenummer: 2420-208 Kategori:

Beskrivelse

Art. nr: 2420-208

 

Kylarglykolen är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater.

Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt.

Glycol Propylen är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vatten-organismer och bioackumuleras inte i en vattenmiljö.

Glycol Propylen höjer kokpunkten och ger kylsystemet ett förlängt och förstärkt korrosionsskydd för aluminium, gjutjärn och andra metaller samtidigt som den ger ett effektivt frostskydd.

Verkar ej aggressivt och angriper tex. inte komponenter av lättmetall.

 

Bör inte blandas med andra typer av förekommande kylarglykoler på marknaden.

 

Storlek: 208 Liter

 

Tekniska data:

Färg: Grön

Densitet: 1,04

Kokpunkt: 165°C

Flampunkt: >100°C

pH (50 vol%) 8,6