Hydraulik System Additiv 1L

Beskrivelse

Beskytter og pleier tetningsmaterialer, som f.eks. o-ringer i hydraulikkanlegg. Reduserer friksjonen og stopper returglidning (stick slip effect). Senker oljetemperaturen, forlenger oljens levetid og beskytter komponenter i hydraulikkanlegget, som f.eks. pumper, optimalt mot slitasje. Beskytter hydraulikkanlegg mot korrosjon, avleiringer samt skum- og slamdannelse. Slitasjen reduseres, reparasjonsrisikoen blir mindre og driftskostnadene senket.

For hydraulikkanlegg i båt, industri, i anleggsmaskiner og nyttekjøretøy samt for aggregater innen landbruk og skogsdrift. Blandes i hydraulikkoljen. Blandes 2 til 4 % for forebyggende bruk, og 4 til 8 % for problemrelatert bruk. Ikke egnet for hydraulikkanlegg som er fylt med biologisk raskt nedbrytbare hydraulikkoljer ifølge HEPG, HETG, HEES eller for sentralhydraulikkoljer.