Lagersikring 50g

Varenummer: LIM / 3807
Category:
>

Beskrivelse

Løsemiddelfri, høyfast, lavviskøs, oljebestandig og anaerob (uten oksygen) herdende limstoff på en di-metakrylatester-basis. Brukstemperaturområde: – 60 °C til + 150 °C.

Til feste av koaksiale fugedeler, som f.eks. lagre, bøssinger, aksler og nav samt til binding av plast- eller gummi-/metall- eller metall-/metalloverflater.