Marine Antikalk 5L ( kjølesystemrens )

Varenummer: LIM / 25047
Category:
>
Stikkord:

Beskrivelse

Beskrivelse

Vandig løsning med uorganisk syre. Fjerner alle kalkavleiringer samtidig som den beskytter materialet i hele den eksterne kjølekretsen og beskytter mot korrosjon. Et kalkfritt kjølesystem sikrer optimal kjøling og øker driftssikkerheten til sjøs. Effektiviteten til motoren økes også, noe som igjen skåner miljøet. Produktet er testet i Norge av anerkjente mekanikere!

Egenskaper

 • med anti-kalkskala formel
 • god korrosjonsbeskyttelse
 • Grundig og skånsom rengjøring
 • enkel å bruke
 • kan fortynnes med vann
 • angriper ikke vanlige tetningsmaterialer
 • kompatibel med alle kjølesystemmaterialer

Tekniske data

 • Farge                         rød, gjennomsiktig
 • Tetthet ved 20 °C   1,1 g/cm³
 • pH verdi                    0,3
 • Lukt                            n.a.
 • Frysepunkt               < 0 °C
 • Kan blandes med vann
 • Fare-klasse basert på German VbF: not flammable

Bruksområde

For eksterne kjølevannssystemer på alle båtmotorer inkludert varmeveksler. Kompatibel med alle materialer som brukes der. Ikke egnet for drikkevann eller ferskvannsforsyning.

Fremgangsmåte

Tilsettes via inntaksområdet til den eksterne kjølekretsen. Etter å ha latt det virke i ca. 30 – 60 minutter (tidsintervallet kan endres dersom prosessen holdes under oppsyn), tøm og skyll ut med vann. Bruk deretter frostvæske til vinteroppbevaring. Spesifikasjonene og instruksjonene fra monterings- eller motorprodusenten må følges. Avhending i henhold til lokale forskrifter. Oppbevares kun i original tilstand (ufortynnet). Fortynn med vann avhengig av graden av forkalkning. NB! Sinkanoder bør fjernes før bruk av produktet!

Blandingsforhold:

 • Mindre forkalkning og forebygging; 1:10
 • Omfattende forkalkning; 1:5
 • Ekstrem forkalkning; ufortynnet

Ved rens av varmevekslere, husk pakningssett Pakkningssett varmevekslere – ST Marine