Marine Service Spray 400ml

kr178.00 Eks. mva.

Varenummer: 1410 Kategori:

Beskrivelse

Art. nr: 1410
Förpackning: 400 ml.
Färg: Svag gul till ofärgad.
Temperaturområde: -60°C till +270°C.

 

Detta syntetiska universalsmörjmedel innehållande PTFE är både vattenavvisande och har mycket goda rostlösande egenskaper. Det krypande smörjmedlet lämnar efter sig en stark smörjfilm som med sina nanoteknologiska tillsatser ger låg friktion och en långtidsverkande smörjning under även de mest extrema förhållanden.
 Marine Service Spray innehåller oljor med hög viskositet vilket innebär att detta smörjmedel kan användas vid högre temperaturintervall än andra smörjmedel. 
 Marine Service Spray håller undan vatten och fukt, ger ett långtidsverkande skydd mot korrosion samt kan med fördel användas i gradintervallet -60°C – 270°C.
 Marine Service Spray har ett väldigt brett användningsområde. Några exempel på användningsområden är kedjor, gångjärn, vinschar och rostlösning.

 

H222 Mycket brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärning. P210 Håll borta från värme, gnistor, öppen eld och heta ytor. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över +50°C/122°F.