Marineglykol 4L

Varenummer: KJE / 341004
Category:
>

Beskrivelse

AdTechLine® Marineglykol er et miljøvennlig alternativ til «vanlig blå» frostvæske som ofte benyttes til å skylle motorer på sjøvannsiden! Den gir både frostbeskyttelse samtidig som den gir en utmerket beskyttelse mot korrosjon – i motsetning til de fleste andre miljøvennlige glykolene på markedet.

Kan benyttes både på sjøvann- og ferskvannkjølte innenbordsmotorer og til utenbordsmotorer, følg bruksanvisningen i instruksjonsboken til motortypen.

Egenskaper
AdTechLine® Marineglykol er basert på propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitriter, aminer, fosfater, silikater og borater. Propylenglykol er, sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut ifra miljø og helse synpunkter.

AdTechLine® Marineglykol er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for organismer i vannet og bioakkumuleres ikke i vannmiljø.. Som ved all håndtering av de fleste kjemikalier, bør man alltid være forsiktig, da større eller gjentagende små utslipp kan ha en negativ påvirkning på det ytre miljøet.

Datablad

Sikkerhetsdatablad