Pro-Line Diesel Stabilisator 1L

Beskrivelse

Konserverer og beskytter drivstoffet mot aldring og oksidasjon ved samtidig rengjøring av hele drivstoffsystemet. Forhindrer korrosjon i hele drivstoffsystemet. Øker cetantallet. Garanterer en problemfri driftsstans og ny igangsetting av dieseldrevne motorer og aggregater. Øker driftssikkerheten. Med langtidsvirkning.

Egnet for alle dieselmotorer – spesielt til forebyggende bruk. Turbo-, kat- og DPF-testet. Fyll opp i drivstoffet og etterdoser ved hver oppfylling av tanken.  En påfylling med doseringsbeholderens 25 ml er tilstrekkelig for 12,5 l drivstoff. (dosering 1:500). Også egnet til permanent bruk i motorer som brukes sjelden.
  

Utgående produkt.