Pro-Line Girolje lekkasjestopp 500ml

Beskrivelse

Stopper oljetap ved dryppende gir. Regenererer herdede tetninger av gummi og kunststoff. Ingen miljøforurensende oljeflekker mer. Beskytter koplinger mot å tilgrises av olje,
forhindrer utilstrekkelig smøring og girskader pga. for lavt oljenivå.

For alle manuelle girkasser, tilleggsgirkasse og differensialgir. Må ikke anvendes til helautomatiske gir og gir med kopling som går i oljebad. 500 ml tilstrekkelig for ca. 10 l girolje.