Pro-Line Heftesmørespray 400ml

Varenummer: LIM / 9915
Category:
>

Beskrivelse

Høykvalitets smørestofforbindelse, syntetisk, termostabil, ekstrem klebefast og resistent mot sterke sentrifugale krefter. Etter at løsemiddelet har fordampet, blir det liggende igjen en ekstremt adhesiv smøremiddelfilm. Den spesielle formuleringen gir optimal korrosjonsbeskyttelse og fremragende tetningsegenskaper. Den høye trykkabsorberingsevnen samt langtidsvirkningen tilbyr en optimal beskyttelse for alle komponenter, selv under ekstreme forhold.

Til forebyggende intervallsmøring av komponenter innen kjøretøy og industriområdet som hengsler, ledd, stenger, styrearmer, spindler, føringer, glideskinner, dørbolter, lager og fjærtrekk.