Pro-Line Radiatorrens 1L

Varenummer: LIM / 5189
Category:
>

Beskrivelse

Avleiringer i kjøle/varmesystemet danner barrierer for varmeutvekslingen, de blokkerer termostatventiler og reguleringsmekanismer. For høye motortemperatur gjør at motoren arbeider uøkonomisk, med høy slitasje og høy risiko for skade. Radiatorrens fjerner kalkholdige avleiringer på en sikker måte og sørger for optimal motortemperatur og driftssikkerhet. Inneholder ingen aggressive syrer eller lut.

For alle kjølevann- og varmesystemer. Kompatibel med alle vanlige kjølevannforedlere og frostvæsker. 1 l er tilstrekkelig for inntil 50 l kjølevann.