Vask APL 100 5L

Varenummer: KJE / 504005
Category:
>

Beskrivelse

AdProLine® Vask APL 100, effektivt høyalkalisk avfettingsmiddel med mange bruksområder, som hydraulikkarmer, maskinvask, verkstedgulv osv. Løser effektivt opp fett, olje, sot, kvae proteiner osv. Et veldig sterkt alkaliskt avfettingsmiddel med høy pH-verdi. Fungerer også utmerket på våte overflater. Inneholder biologisk nedbrytbare tensider.

Bruksanvisning

Brukes med stor forsiktighet og test alltid på en liten overflate først. Skal blandes med vann. Spray på med lavtrykksprøyte, la det virke i 3-10 minutter, avhengig av hvilken overflate som skal behandles og graden av tilsmussing. Spyl deretter med høytrykk, den beste effekten oppnås med bruk av varmt vann.

Advarsel

På grunn av den høye pH-verdien, skal man ALLTID bruke beskyttelse briller ved bruk av dette produktet.

Dosering 

Lavtrykksprøyte  1:1 – 1:25

Manuell rengjøring  1:10 – 1:100

Högtrycksagg. injicering  2 – 10%

Blandingsforhold

Normalvask  1:10

Vanskelig rengjøring  1:2

Teknisk spesifikasjon

Löslighet i vatten  Lättlösligt

Färg  Klar/ljusgul

Lukt  Svag egendoft

Densitet (kg/m3)  1,020

pH i koncentrat  Ca 14

Kokpunkt  100°C

Lagring  Frostfritt