White Grease 400ml

kr194.00 Eks. mva.

Varenummer: 1411 Kategori:

Beskrivelse

Art. nr: 1411
Förpackning: 400 ml.
Färg: Vit.
Temperaturområde: -20°C till +130°C.

 

White Grease (aerosol) är ett exceptionellt vattenfast smörjfett baserat på paraffinolja med ett brett användningsområde, tål höga belastningar, höga temperaturer med mycket god mekanisk stabilitet. Mycket beständig mot lösningsmedel och syror – härsknar ej. White Grease är avsett för alla typer av fettsmörjning; rullningslager, bussningar, leder, chuckar, etc.

 

H222 Mycket brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärning. P210 Håll borta från värme, gnistor, öppen eld och heta ytor. P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över +50°C/122°F.